ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Το 2023, παρόλο που η ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας ήταν βραδύτερη του αναμενομένου, οι εισαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων κατέγραψαν εντυπωσιακό ρυθμό ανάπτυξης. Μετά την πανδημία, οι κινεζικές Αρχές εφαρμόζουν πολιτικές ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης, ενθάρρυνσης νέων μορφών κατανάλωσης και προώθησης της υψηλής ποιότητας ανάπτυξης. Τα ανωτέρω αντικατοπτρίζονται στις ταχείες καινοτομικές αλλαγές που διέρχεται η χώρα, ειδικότερα όσον αφορά στα μοντέλα κατανάλωσης και στα επιχειρηματικά μοντέλα. Εξακολουθούν να αναπτύσσονται νέες επιχειρηματικές μορφές, όπως το κοινωνικό εμπόριο και το κάθετο ηλεκτρονικό εμπόριο ενώ, παράλληλα, καταγράφεται εκρηκτική ανάπτυξη των στιγμιαίων λιανικών πωλήσεων και των κατ’ οίκον διανομών. Οι ως άνω εξελίξεις οδηγούν τους «φυσικούς» λιανέμπορους να στραφούν με τρόπο ενεργητικό σε ψηφιακούς διαύλους, παρέχοντας ευκολίες στους καταναλωτές και μετατρέποντας την διαδικτυακή κυκλοφορία σε νέες πηγές παραγγελιών.

Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό εξαγωγών εδώ: