Μελέτη αγοράς οίνου στη Γερμανία

Μελέτη αγοράς οίνου στη Γερμανία

Η Γερμανία διαθέτει παράδοση στην κατανάλωση κρασιού και διαχρονική σταθερότητα και ως εκ τούτου η εμπορία οινικών προϊόντων δεν επηρεάζεται από περιοδικές διακυμάνσεις στην κατανάλωση άλλων αλκοολούχων ποτών. Ενώ κατά την περίοδο 2007-2014, η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών μειώθηκε κατά 3%, η κατανάλωση οίνου σημείωσε σταθερή πορεία με την κατανάλωση μπύρας να χάνει ακόμα περισσότερο έδαφος και να ανέρχεται σε -3%.Το 2014 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία παρουσίασε ανεπαίσθητη μείωση -1,9% ανερχόμενη στα 20,7 λίτρα ετησίως. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Βιομηχανίας Οινοπνευματώδων Ποτών της Γερμανίας , παρατηρείται μια σταδιακή πτώση στην κατανάλωση μπύρας στη Γερμανία, αν και βέβαια εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Γερμανών καταναλωτών αλκοολούχων ποτών. Το κρασί διατηρεί τη 2η θέση με μέσο όρο κατά κεφαλή κατανάλωση την επταετία 2008-2014 περίπου 20 λίτρων ετησίως. 

Διαβάστε περισσότερα στην έρευνα αγοράς από το Γραφείο ΟΕΥ στο Dusseldorf: http://www.agora.mfa.gr/agora/images/docs/rad78B7FWEIN_MARKT_DEU_2016.pdf