Η ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ΚΑΝΑΔΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η λιανική αγορά τροφίμων του Καναδά θεωρείται ώριμη και σε μεγάλο βαθμό πα-Η λιανική αγορά τροφίμων του Καναδά θεωρείται ώριμη και σε μεγάλο βαθμό πα-γιωμένη, καθώς πέντε εταιρείες συγκεντρώνουν περισσότερο από το 75% των συνο-λικών λιανικών πωλήσεων ειδών τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών• Το υπόλοιπο της αγοράς αποτελείται από μικρότερες περιφερειακές αλυσσίδες λια-νικής που συμπεριλαμβάνουν 6.800 ανεξάρτητα καταστήματα, καθώς και 27.000μικρά και ανεξάρτητα καταστήματα (convenience sotres)• Παρ’ όλο που ο Καναδάς είναι η 2η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, το 90%του πληθυσμού ή 34 από τα 38 εκατομμύρια πληθυσμού ζει σε μία ζώνη έως 150χιλιομέτρα από τα σύνορα με τις ΗΠΑ, και το 80% του πληθυσμού στα 15 μεγαλύτε-ρα αστικά κέντρα. Αυτό διευκολύνει την κάλυψη του πληθυσμού από δίκτυο κατα-στημάτων λιανικής• Ο Καναδάς έχει σταθερή οικονομία και εξελιγμένο δίκτυο logistics που υποστηρίζειεμπόριο καθώς και εισαγωγές—εξαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων αξίας120 εκ. € ημερησίως. Οι λιανικές πωλήσεις τροφίμων και αλκοολούχων ποτών στονΚαναδά το 2020 ανήλθαν σε 105 δισ. € ή αύξηση ρεκόρ κατά 10% έναντι του 2019• Τα εμπορεύματα από την Ελλάδα, συνήθως, φθάνουν στο Halifax, το ανατολικότεροκαναδικό λιμάνι, στον Ατλαντικό Ωκεανό, και από εκεί μεταφέρονται με τραίνο στακαταναλωτικά κέντρα. Οι μεταφορές γίνονται στον άξονα ανατολής—δύσης και λόγωτων μεγάλων αποστάσεων, μπορεί να είναι ακριβές.• Παρά την ωριμότητα της αγοράς, εκτιμάται ότι υπάρχουν πάντοτε ισχυρές ευκαιρίεςπώλησης τροφίμων και ποτών από όλο τον κόσμο και βεβαίως και από την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα εδώ