Οδηγός Επιχειρείν στην Ιαπωνία 2020

Οδηγός Επιχειρείν στην Ιαπωνία 2020

Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας
Η Ιαπωνία βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στη βορειοανατολική Ασία, και αποτελείται από τέσσερα μεγάλα νησιά, το Hokkaido, το Honshu, το Shikoku και το Kyushu στα οποία προστίθενται πολλά μικρότερης έκτασης.
Το έδαφος της Ιαπωνίας χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική δραστηριότητα. Συχνά γίνονται σεισμοί μεγάλης έντασης, όπως συνέβη με το σεισμό της Fukushima και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011 ή τον σεισμό του Kumamoto το 2016. Οι Ιάπωνες εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα στην οικοδομή με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων.
Τα κοιτάσματα άνθρακα, χαλκού, ψευδαργύρου, χρυσού, αργύρου και μολύβδου τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε πολύ μικρή κλίμακα. Η Ιαπωνία εισάγει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μεγάλο μέρος του άνθρακα που καταναλώνει. Το 2018, οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αντιπροσώπευαν το 21,05% της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε μετά από αρκετά χρόνια αύξησης και μετά τον καταστροφικό σεισμό της Fukushima - από 32,3% το 2014 σε 21,05% το 2017.
Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρώτες ύλες είναι εισαγόμενο, η Ιαπωνία είναι πολύ ευάλωτη στις διεθνείς εξελίξεις και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ιαπωνικής πολιτικής. Τα μέτρα αύξησης των αποθεμάτων ασφαλείας και η ενθάρρυνση της αυτόνομης ανάπτυξης παραγωγικών πηγών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Ιαπωνικής οικονομικής πολιτικής.
Το πολιτικό περιβάλλον στην Ιαπωνία, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα δεδομένου ότι οι μεταβολές στην εξουσία, πραγματοποιούνται ομαλά και χωρίς κλυδωνισμούς. Η Ιαπωνία αποτελεί Συνταγματική Μοναρχία με δικοινοτικό κοινοβούλιο (δίαιτα ή κοκάι). Το Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ το 1947. Αρχηγός του κράτους είναι ο αυτοκράτορας Naruhito, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του Akihito στις 30 Απριλίου 2019. Ο Αυτοκράτορας αποτελεί σύμβολο του κράτους και της ενότητας του λαού. Οι γενικές εκλογές πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι εκλογές στην Άνω Βουλή, που ονομάζονται επίσης Συμβούλιο ή Γερουσία, διεξάγονται κάθε τρία χρόνια και σε κάθε πρόσκληση ανανεώνονται, εναλλακτικά, τα μισά μέλη.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ