Επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Επιπτώσεις της πανδημίας κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες

Έκθεση Baker McKenzie / Oxford Economics.

Δημοσιοποιήθηκε 4/2020 έκθεση “Beyond COVID-19: Supply Chain Resilience Holds Key to Recovery”, προϊόν συνεργασίας του δικηγορικού γραφείου Baker McKenzie και της εταιρείας συμβούλων Oxford Economics, σε οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και στους επί μέρους τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πανδημία.

Σε εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι οι περιορισμοί και απαγορεύσεις διασυνοριακών συναλλαγών λόγω πανδημίας κορωνοϊού επιφέρουν μεγάλη, αν και εκτιμώμενα προσωρινή, μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, καθώς και διαταραχή των διεθνών εμπορικών ροών και εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ η μακροπρόθεσμη επίδραση παραμένει αβέβαιη.

Ως αποτέλεσμα, κατά την εν λόγω έκθεση εκτιμάται κάμψη του παγκόσμιου ΑΕΠ σε περίπου 0% για το 2020, ενώ για το παγκόσμιο εμπόριο εκτιμάται μείωση άνω του 4% κατά το α’ τρίμηνο τρ.έ. (μοναδική δεύτερη καταγραφείσα μείωση από τα μέσα της δεκαετίας 1980), καθώς και εξακολουθητικά πτωτική πορεία έως το τέλος του α’ εξαμήνου. [Παρεμφερώς, εδώ, υπενθυμίζονται ωστόσο πρόσφατες προβλέψεις μείωσης του παγκόσμιου εμπορίου κατά το 2020 α) του ΠΟΕ, 8/4, “Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy” περί μείωσης μεταξύ 13% και 32%, και β) του ΔΝΤ, 14/4, “World Economic Outlook 2020” περί μείωσης 11%].

Ειδικότερα, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας θα είναι αρνητικότερες, έναντι των προηγούμενων μεγεθών του δ’ τριμήνου 2019, για τους τομείς αυτοκινητοβιομηχανίας (μείωση 13%), κλωστοϋφαντουργικών (μείωση 8%) και ηλεκτρονικών ειδών (μείωση 7%), ενώ οι δύο πρώτοι τομείς αναμένεται να ανακάμψουν γρηγορότερα από τον κορωνοϊό μόλις καταστεί δυνατή η επιστροφή στην ομαλότητα, πιθανότερα το α’ εξάμηνο του 2021.

 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Oxford Economics, η παγκόσμια παραγωγή θα εμφανίσει συνολική μείωση 5% το α’ εξάμηνο του 2020, ως προς το 2019, ενώ θα αρχίσει να ανακάμπτει κατά το δεύτερο ήμισυ του 2020 και επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα από το 2021, υπερβαίνοντας 6%, κατ’ εκτίμηση, τις επιδόσεις του 2019. Πάντως, σημειώνεται, δεν θα πρόκειται για επανάληψη εργασιών (business as usual), αλλά μάλλον, η πανδημία θα πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα για τη σημασία της ταχείας κινητοποίησης δυναμικού για προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες, της ενεργοποίησης και διατήρησης μηχανισμών αντιμετώπισης κρίσης και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων για διαχρονική τους λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίές εδώ