Η Αγορά Οίνου Στη Γερμανία

Η Αγορά Οίνου Στη Γερμανία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Γερμανία είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά οίνου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και την Ιταλία. Όμως, σε αντίθεση με τις δύο άλλες ευρωπαϊκές αγορές, στις οποίες οι καταναλωτές προτιμούν το εγχώριο προϊόν και στις οποίες η διείσδυση ξένων ετικεττών είναι εξαιρετικά δύσκολη, η γερμανική αγορά οίνου είναι πολύ διαφορετική.
Χαρακτηριζόμενη από ειδικευμένους δημοσιογράφους ως η πιο φιλελεύθερη αγορά οίνου παγκοσμίως, προσφέρει πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων προερχόμενων όχι μόνο από τις γνωστές και καθιερωμένες μεγάλες οινοπαραγωγούς χώρες, αλλά και από πολύ μικρότερες και περισσότερο άγνωστες (π.χ. Γεωργία, Ουρουγουάη κλπ).
Οι γερμανικοί οίνοι κάλυψαν το 2018 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ποσοστό 51% της συνολικής κατανάλωσης στη χώρα. Από τους εισαγόμενους τη μερίδα του λέοντος κατέχουν, για μια ακόμα χρονιά, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, που από κοινού καλύπτουν τα 4/5 των εισαγωγών και ακολουθούν προϊόντα προερχόμενα από περίπου 70 χώρες.
Το 2018 η μέση τιμή αγοράς του εξαχθέντος γερμανικού κρασιού αυξήθηκε κατά 15%, ανερχόμενη σε 3.04 € ανά λίτρο και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3 ευρώ. Πλέον, οι Γερμανοί εξαγωγείς επικεντρώνονται στην ποιότητα των προϊόντων τους, στρατηγική που έχει αποδείξει ότι συντελεί στην αύξηση της τιμής και, κατά συνέπεια, και των κερδών τους.
Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί με λεπτομέρειες τόσο ο όγκος όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της γερμανικής αγοράς οίνου, προκειμένου οι Έλληνες εξαγωγείς να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον τρόπο διείσδυσής τους στη γερμανική αγορά και αύξησης του μεριδίου τους στο σύνολο των εισαγωγών οίνου στη Γερμανία.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ