Ενημέρωση σχετικά με το BREXIT στη Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων

Ενημέρωση σχετικά με το BREXIT στη Διαδικτυακή Πύλη των Ελληνικών Τελωνείων

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδα της ΓΔ TAXUD — Ετοιμότητα για το Brexit για τις επιχειρήσεις https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-el

Κατάλογος ελέγχου για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνεχίσουν ή να ξεκινήσουν εμπορικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Μαρτίου

Επισκόπηση των γραφείων της Επιτροπής στα κράτη μέλη https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_en

Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με το «Σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2019  (https://ec.europa.eu/info/publications/communication-19-december-2018-preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019-implementing-commissions-contingency-action-plan_el )

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit, συμπερ. «Ανακοινώσεων σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit»

 Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ