Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά

Η αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων στον Καναδά

Η γαλακτοκομική βιομηχανία στον Καναδά ξεκίνησε το 16ο αιώνα όταν οι έποικοι έφεραν τα πρώτα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή από την Ευρώπη. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα 10.951 αγροκτήματα γαλακτοπαραγωγής και 444 μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Υπολογίζεται1 ο κλάδος συνεισφέρει 19.9 δισεκ. CAD$ στο ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί πάνω από 220. 000 άτομα. Σχεδόν ένα εκατομμύριο αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και περίπου 450.000 δαμαλίδες ζουν στις παραγωγικές μονάδες. Στις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της χώρας συμπεριλαμβάνονται οι Saputo, Agropur, Parmalat, Arla Foods Canada, President Cheese Canada, Natrel, Gay-Lea, Organic Meadow. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, το 2016, το καθαρό εισόδημα ενός μέσου παραγωγού ανήλθε σε 160.000 CAD$, ενώ το μέσο συνολικό εισόδημα των Καναδών, το ίδιο έτος, ανήλθε σε 43.500 CAD $. Αξίζει να σημειωθεί ότι πάρα την εξέχουσα θέση που κατέχει ο κλάδος στον Καναδά, ο αριθμός των αγροκτημάτων γαλακτοπαραγωγής βαίνει, από το 1971, μειούμενος ενώ το μέγεθος των μέσων αγροκτημάτων αυξάνεται σημαντικά.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ