ΤΙΡΑΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΤΙΡΑΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 
Συνέντευξη Προϊσταμένου Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων κ. Σαράντη Μοσχόβη, Συμβούλου ΟΕΥ Α΄ στην Albanian Daily News (22.04.2019) σχετικά με τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Αλβανία.
Στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με την Αλβανία, στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Αλβανίας, στα μελλοντικά ελληνικά επιχειρηματικά σχέδια για την Αλβανία και τις προοπτικές συνεργασίας σε νέους τομείς, καθώς και τον ρόλο της Ελλάδας στην προώθηση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο αναφέρεται συνέντευξη που παρεχώρησε στην αγγλόφωνη Εφημερίδα Albanian Daily News ο επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας Τιράνων, κ. Σαράντης Μοσχόβης, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄. Τα κύρια σημεία της συνέντευξης είναι, επιγραμματικά, τα εξής:
-700.000 Αλβανοί ζουν στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 7.000 είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικής επιχείρησης. Σκληρά εργαζόμενοι και οικογενειάρχες συνεισφέρουν θετικά στην ελληνική και την αλβανική οικονομία. Ένα σημαντικό μέρος της αλβανικής επιχειρηματικής κοινότητας αποτελεί η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία. Υψηλά καταρτισμένοι και εκσυγχρονιστές, με εργασιακή εμπειρία, εξειδίκευση και εργατικό δυναμικό, δημιουργούν συνέργιες και συνδέουν Αλβανία-Ελλάδα και τις οικονομίες τους.
-Υπάρχει ανάγκη εξυγίανσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Αλβανία, με την ευθυγράμμιση της αλβανικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή, τη δημιουργία ενός εθνικού οικονομικού συμβουλίου και ενός συμβουλίου επενδύσεων, με μεταρρυθμίσεις στη
φορολογία, την τελωνειακή διοίκηση, το δικαστικό σύστημα, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της παρατυπίας, του αθέμιτου ανταγωνισμού κ.ά.
-Τα τελευταία 25 χρόνια, η Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό επενδυτή για την Αλβανία σε ένα μεγάλο εύρος τομέων, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσω εμπορικών ροών, συνεταιρισμών, επενδύσεων, αναπτυξιακής συνεργασίας, εμβασμάτων και σχεδίων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το 2018, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση ως προς τις άμεσες επενδύσεις στην Αλβανία και ως πηγή εμβασμάτων προς τη χώρα, στην 5η ως σημαντικός προορισμός για τις αλβανικές εξαγωγές και στην 4η ως μεγαλύτερος προμηθευτής της αλβανικής αγοράς.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ