Σήμανση τροφίμων στο διμερές εμπόριο με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Σήμανση τροφίμων στο διμερές εμπόριο με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Η βρετανική Κυβέρνηση έχει εκδώσει Οδηγίες που αφορούν τη σήμανση τροφίμων για την περίπτωση που δεν υπάρξει επίτευξη Συμφωνίας στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ. Επί του παρόντος, οι διατάξεις σήμανσης των τροφίμων ( labelling ) ορίζονται κυρίως στον Κανονισμό 1169/2011 της ΕΕ τον σχετικό με την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα1.

            Οι ρυθμίσεις της ΕΕ για τα πρότυπα σύστασης προϊόντων (compositional standards) πηγάζουν από διαφορετικούς κοινοτικούς Κανονισμούς και καθορίζουν τις ελάχιστες προδιαγραφές για την παραγωγή, την ασφάλεια και τη σήμανση συγκεκριμένων ειδών τροφίμων όπως μέλι, μαρμελάδα, προϊόντα σοκολάτας, σάκχαρα, στιγμιαίο καφέ, εμφιαλωμένα νερά και χυμούς φρούτων. Αυτές οι ρυθμίσεις παρέχουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τους παραγωγούς των βασικών αυτών προϊόντων, διασφαλίζοντας την τήρηση των ελάχιστων ποιοτικών προϋποθέσεων.

Αλλαγές στην περίπτωση Εξόδου

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, από πλευράς βρετανικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι, κατ’ αρχήν, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ θα μεταφερθεί στο σύνολό της στο πλαίσιο του βρετανικού Νόμου περί αποχώρησης (Withdrawal Act). Στις περιπτώσεις που το ΗΒ έχει τα δικά του πρότυπα σύστασης που δεν προέρχονται από την ΕΕ (όπως οι ειδικοί εθνικοί κανόνες για τα προϊόντα που περιέχουν κρέας και τη σύσταση ψωμιού και αλεύρων), αυτά θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Η χρήση του όρου «ΕΕ» («EU») στη σήμανση καταγωγής δεν θα είναι πλέον δυνατή για τα τρόφιμα ή τα συστατικά τροφίμων από το ΗΒ.

Για συγκεκριμένα προϊόντα θα απαιτηθούν περαιτέρω αλλαγές. Για παράδειγμα, οι ετικέτες με μείγματα μελιού από περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ θα αντικατασταθούν με πιο κατάλληλη σήμανση. Συγκεκριμένα, θα αντικατασταθεί η ένδειξη «μείγμα μελιού ΕΕ / εκτός της ΕΕ» με την ένδειξη "μείγμα μελιού από περισσότερες από μία χώρες" ή παρόμοια διατύπωση σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς μελιού του ΗΒ.

Επιπλέον είναι γνωστό ότι, από τον Απρίλιο του 2020 και στο πλαίσιο των κανόνων της ΕΕ για την σήμανση των τροφίμων, η χώρα προέλευσης ή ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού ενός τροφίμου (σε περίπτωση που η προέλευσή του είναι διαφορετική από εκείνη που παρέχεται για το συνολικό τρόφιμο) θα απαιτείται στις ετικέτες. Η βρετανική κυβέρνηση ενδέχεται να επιβάλει παρόμοιες εθνικές ρυθμίσεις για το ΗΒ, όταν δεν θα ισχύουν πλέον οι κανόνες της ΕΕ.