Πιστοποίηση και εμπόριο βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Πιστοποίηση και εμπόριο βιολογικών τροφίμων με το ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Για την περίπτωση που δεν υπάρξει Συμφωνία στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, η βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε Οδηγίες που αφορούν την πιστοποίηση και το εμπόριο βιολογικών τροφίμων. Σε σχέση με τις εν λόγω Οδηγίες θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε τα ακόλουθα:

Α. Διαδικασίες που αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες

Την επόμενη μέρα της Εξόδου χωρίς Συμφωνία, οι βρετανικοί φορείς πιστοποίησης θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να πιστοποιούν τους βρετανούς παραγωγούς βιολογικών τροφίμων των οποίων τα προϊόντα διατίθενται στη βρετανική αγορά. Όσον αφορά την αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων που προέρχονται από την ΕΕ, αυτή αναμένεται να συνεχισθεί, αλλά το συγκεκριμένο θέμα χρήζει συνεχούς παρακολούθησης καθώς παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Κυβέρνησης του ΗΒ η αλλαγή ή μη του ισχύοντος καθεστώτος.

Η βρετανική Κυβέρνηση προτίθεται να συνεχίσει να αναγνωρίζει τις χώρες που έχουν σήμερα ρυθμίσεις ισοδυναμίας (equivalence) με την ΕΕ. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή και εξαγωγή βιολογικών προϊόντων προς ή από χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα προβλέπεται να διαταραχθούν ελάχιστα, αν όχι καθόλου.

 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ