Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στο ΗΒ στην περίπτωση Εξόδου χωρίς συμφωνία

Για την περίπτωση που δεν επιτευχθεί Συμφωνία στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ και αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, η βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε πρόσφατα Οδηγίες, σε σχέση με τις οποίες θα θέλαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η πλειονότητα των φυτών και φυτικών προϊόντων προέλευσης χωρών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των φρούτων, των λαχανικών και των κομμένων ανθέων) θα συνεχίσουν να εισέρχονται ελεύθερα στο ΗΒ, όπως ισχύει σήμερα. Όμως, μετά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, πρόκειται να ισχύσει μια βασική αλλαγή στις διαδικασίες. Τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα τα οποία επί του παρόντος διακινούνται βάσει του καθεστώτος φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου της ΕΕ (EU Plant Passport Scheme) θα υπόκεινται σε ελέγχους εισαγωγής στο ΗΒ. Σύμφωνα με τη βρετανική Κυβέρνηση, οι έλεγχοι αυτοί θα υποκαταστήσουν την ιχνηλασιμότητα και τη διασφάλιση που παρέχει σε παρόν στάδιο το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ