Η Αγροτική Παραγωγή Στη Ρουμανία

Η Αγροτική Παραγωγή Στη Ρουμανία

 
Η Ρουμανία υπήρξε παραδοσιακά αγροτοπαραγωγική χώρα. Το 66% περίπου της συνολικής έκτασης της Ρουμανίας1 (157.000 τ.χμ περίπου εκ συνόλου 238.391 τ. χλμ.), αποτελεί καλλιεργήσιμη γη. Στις εκτάσεις αυτές ζει και εργάζεται το 46% του πληθυσμού της χώρας. Κυριότερα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της Ρουμανίας είναι το σιτάρι και το καλαμπόκι. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως η παραγωγή σιτηρών το 2017 ήταν 27 εκατ. τόνους, ενώ και η παραγωγή καλαμποκιού ξεπέρασε τους 14,5 εκατ. τόνους, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό και τοποθετώντας τη Ρουμανία στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες – παραγωγούς καλαμποκιού της ΕΕ. Άλλα αγροτικά προϊόντα που παράγει η Ρουμανάι είναι οι πατάτες και οι ηλιανθοί. Παράλληλα, ανάπτυξη αρχίζει να έχει και ο τομέας της κτηνοτροφίας. Υπολογίζεται πως σήμερα στη Ρουμανία βρίσκονται 12.727 ενεργές εταιρίες, δραστηριοποιούμενες στον τομέα γεωργικής καλλιέργειας, με συνεισφορά 64% επί της συνολικής αγροτικής παραγωγής. Οι περισσότερες εταιρίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή Timis (με συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο 0,61 δισ. ευρώ), Calarasi (0,55 δισ. ευρώ), Constanta (0,43 δισ. ευρώ), Buzau (0,27 δισ. ευρώ) και Satu Mare (0,27 δισ. ευρώ).
2. Ιστορική Αναδρομή
Η Ρουμανία υπήρξε διαχρονικά χώρα παραγωγής καλαμποκιού και σιταριού. Οι χειρότερες χρονιές των τελευταίων 80 χρόνων στην αγροτική παραγωγή ήταν το 1940 και το 2007 λόγω της τρομερής ξηρασίας που κατέστρεψε το 60% της σοδειάς.
Χαρακτηριστικό των αγροτικών περιοχών της Ρουμανίας υπήρξε ο κατακερματισμός των γαιών. Το 1921 ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση, η οποία ολοκληρώθηκε το 1948 και προέβλεπε αναδιανομή των αγροκτημάτων από τους μεγάλους γαιοκτήμονες στους χωρικούς που ζούσαν στις αγροτικές περιοχές. Το 1949 το κομμουνιστικό καθεστώς προέβη στην κολλεκτιβοποίηση των αγροτεμαχίων, η οποία ολοκληρώθηκε το 1962. Το 1989, με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, έγιναν προσπάθειες να επανέλθει η γη στους νόμιμους κατόχους της, όμως δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα στην αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς, με την πάροδο του χρόνου και τις πληθυσμιακές αλλαγές είχαν αλλάξει τα άτομα που νέμονταν τις γαίες. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόσο κατά τη δεκαετία του 1990 (αν και υπήρξαν χρονιές με πολύ καλή παραγωγή), όσο και του 2000, λόγω ασάφειας ιδιοκτησιακού καθεστώτος και ελλιπών υποδομών (απαρχαιωμένο αρδευτικό σύστημα), η παραγωγή είχε πολύ χαμηλή απόδοση. Την τελευταία δεκαετία, με προγράμματα ΕΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, έχουν αρχίσει να γίνονται ορισμένα σημαντικά βήματα, όπως θα περιγραφούν σε επόμενα κεφάλαια, ωστόσο μένουν πολλά να γίνουν για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής στη Ρουμανία.