Η αγορά της Ρωσίας Ενημερωτικό δελτίο

Η αγορά της Ρωσίας Ενημερωτικό δελτίο

PIC 3

2. Σχέδιο ρωσικού προϋπολογισμού 2019 - 2021
 
Το σχέδιο του τριετούς προϋπολογισμού 2019 -2021 κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Δούμα (κάτω Βουλή) προς συζήτηση στις 01.10.2018. Η πρώτη ανάγνωση θα ολοκληρωθεί στις 24.10.2018 και η δεύτερη στις 14.11.2019, στη συνέχεια θα κατατεθεί στο Συμβούλιο των Περιφερειών (άνω Βουλή) και εφόσον εγκριθεί θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο Πούτιν. Βασικά στοιχεία του σχεδίου αποτελούν η πρόβλεψη πλεονάσματος καθόλη την τριετία, ήτοι 1,8% επί του ΑΕΠ για το 2019, 1,1% επί του ΑΕΠ για το 2020 και 0,8% επί του ΑΕΠ για το 2021, με τα έσοδα να ανέρχονται 19,9 τρις ρούβλια (298 δις δολ) για το 2019, σε 20,1 τρις ρούβλια (301 δις δολ.) για το 2020 και 20,9 τρις ρούβλια (312 δις δολ.) για το 2021 και τις δαπάνες σε 18 τρις ρούβλια (269 δις δολ.) το 2019, 19 τρις ρούβλια (284 δις δολ) το 2020 και 20 τρις ρούβλια (299 δις δολ.) το 2021. Στο σκέλος των δαπανών έχουν προϋπολογιστεί και τα μέτρα για τη υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων του Προεδρικού Διατάγματος Πούτιν από 08.05.2018. Συνολικά οι δημόσιες δαπάνες θα παρουσιάσουν αύξηση περίπου 12% την επόμενη τριετία. Το σχέδιο λαμβάνει υπόψιν του την πιθανή επιβολή μελλοντικών κυρώσεων χωρίς άλλους γεωπολιτικούς ή οικονομικούς κινδύνους. Επίσης προβλέπει μέσο όρο πληθωρισμού 4,3%, μέση τιμή πετρελαίου 60 δολ. ανά βαρέλι και συνέχιση του «κανόνα του προϋπολογισμού», σύμφωνα με τον οποίο, τα υπερβάλλοντα κέρδη από τις πωλήσεις πετρελαίου (40 δολ. ανά βαρέλι) θα κατευθυνθούν προς το νέο Ταμείο Πρόνοιας.
 
3. Εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι μέχρι το 2024
Υπεγράφη στις 01.10.2018 Διάταγμα για τη συγκεκριμενοποίηση «των εθνικών στόχων και στρατηγικών καθηκόντων για την ανάπτυξη της Ρωσικής Ομοσπονδίας μέχρι το 2024», κατ’εφαργμογήν του σχετικού Διατάγματος Πούτιν από 08.05.2018 (οδηγίες και κατευθύνσεις προς τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με την εφαρμοζόμενη αναπτυξιακή πολιτική σε δώδεκα τομείς για την επόμενη εξαετία). Με το Διάταγμα της 01.10.2018 συγκεκριμενοποιούνται οι εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι μέχρι το 2024, ήτοι : εξασφάλιση δημογραφικής αύξησης - αύξηση ορίου ηλικίας στα 78 έτη (και στα 80 έτη μέχρι το 2030), αύξηση πραγματικών εισοδημάτων και συντάξεων άνω των πληθωρισμού, μείωση στο ήμισυ της φτώχειας, βελτίωση συνθηκών διαβίωσης για τουλάχιστον 5 εκ. οικογένειες ετησίως, τεχνολογική ανάπτυξη μέσω της αύξησης κατά 50% του αριθμού των οργανισμών που ασχολούνται με τεχνολογικές καινοτομίες, αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, κατάταξη της ρωσικής οικονομίας μεταξύ των πρώτων πέντε παγκόσμιων οικονομιών σε όρους ΑΕΠ, διατηρώντας μακροοικονομική σταθερότητα και πληθωρισμό μέχρι 4% και αύξηση των εξαγωγών κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και των αγροτικών προϊόντων.Η υλοποίηση των ανωτέρω γίνεται μέσω της εκπόνησης εθνικών προγραμμάτων στους τομείς της δημογραφίας, υγείας, εκπαίδευσης, οικιστικού και περιφερειακού περιβάλλοντος, οικολογίας, ασφάλειας και ποιότητας οδών, ενίσχυσης παραγωγικότητας και υποστήριξης εργασίας, επιστήμης, ψηφιακής οικονομίας, πολιτισμού, ΜΜΕ και στήριξης ιδιωτικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τέλος διεθνούς συνεργασίας και εξαγωγών. Για το καθένα από τα παραπάνω εθνικά προγράμματα έχουν εξειδικευθεί υποκατηγορίες δράσεων με συγκεκριμένους στόχους.
 
 Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ