Η Αγορά Ελαιολάδου στη Γαλλία

Η Αγορά Ελαιολάδου στη Γαλλία

Η γαλλική αγορά ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από δύο ειδοποιούς διαστάσεις: (1) τη μεγάλη ανισότητα μεταξύ εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης και (2) την ηγετική θέση που κατέχει το ισπανικό ελαιόλαδο, με μερίδιο κάλυψης της αγοράς άνω του 60%. Τα ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά συνθέτουν την εικόνα μίας ενδιαφέρουσας αγοράς με αξιοποιήσιμες προοπτικές, περιθώρια διεύρυνσης του καταναλωτικού κοινού, καθώς και την αναγκαιότητα για υιοθέτηση στρατηγικής με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου.

Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία, ο Γάλλος καταναλωτής κατατάσσεται στην 7η θέση παγκοσμίως ως προς την ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνει. Η αγορά της Γαλλίας προσφέρει ένα ελκυστικό πεδίο για εισαγωγές από το παγκόσμιο εξαγωγικό φάσμα, δεδομένου ότι κυριαρχεί ανισομέρεια και αναντιστοιχία μεταξύ σχετικά χαμηλής εγχώριας παραγωγής και υψηλής εγχώριας κατανάλωσης (περίπου 4.600 τόνοι ετήσια παραγωγή –110.000 τόνοι ετήσια κατανάλωση κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου).

Η Γαλλία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εν δυνάμει ιδανικό προορισμό κατεύθυνσης των ελληνικών εξαγωγών. Εντούτοις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Τελωνείων Γαλλίας, οι εξαγωγές ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι ισχνές στη γαλλική αγορά και η αξία τους ανήλθε το 2017 σε 4,1 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία γαλλικών εισαγωγών του προϊόντος ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ κατά το ανωτέρω διάστημα. Ως εκ τούτου, η γαλλική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για το ελληνικό ελαιόλαδο, οι οποίες μέχρι τούδε παραμένουν αναξιοποίητες.

 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ