Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2018

Πορεία διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας κατά το α΄ τρίμηνο του 2018

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα οποία έχουν αντληθεί από τη Eurostat, το διμερές εμπόριο Ελλάδας – Γαλλίας παρουσίασε αύξηση της τάξης του 12,3% κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2018, με τον όγκο εμπορίου να διαμορφώνεται σε 786 εκ. ευρώ.Οι ελληνικές εξαγωγές κατά το α΄ τρίμηνο 2018 σημείωσαν σημαντική αύξηση της τάξης του 17,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, φθάνοντας τα 227 εκατ. ευρώ, από 193 εκατ. ευρώ το 2017. Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία κατά το υπό εξέταση διάστημα κινήθηκαν και αυτές ανοδικά κατά 10,3% και ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα ελλειμματικό για τη χώρα μας (-332 εκατ. ευρώ). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 40,6%.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ