Ετήσια Έκθεση  2017 για την Οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου

Ετήσια Έκθεση 2017 για την Οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου

Οικονομία Ηνωμένου Βασιλείου
 
 Επισκόπηση της οικονομίας
 
Η οικονομία του ΗΒ είναι από τις πλέον ανεπτυγμένες και αποτελεί την έβδομη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως. Το Λονδίνο είναι από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα στον κόσμο και η πόλη με το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευρώπη.
H βρετανική οικονομία παρουσίαζε ήδη στοιχεία επιβράδυνσης από το Νοέμβριο 2015, λόγω του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και της χαμηλότερης του αναμενομένου παραγωγικότητας στο ΗΒ. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ιουνίου 2016 ανέτρεψε όλους τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και τις οικονομικές προβλέψεις. Αντιδρώντας άμεσα, η Νομισματική Επιτροπή της ΤτΑ, αποφάσισε τη μείωση του επιτοκίου αναφοράς τον Αύγουστο 2016 από 0,50% σε 0,25% και την ενεργοποίηση προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης, με αγορά αξιών και τίτλων ύψους 70 δισ. λιρών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η βρετανική οικονομία επέδειξε ανθεκτικότητα μετά το δημοψήφισμα, χάρις στην υψηλή επίδοση του τομέα υπηρεσιών, ιδίως αυτών που σχετίζονται με την κατανάλωση (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ψυχαγωγία). Η ανάπτυξη, όμως, επιβραδύνθηκε το 2017 σε 1,7%, παρά το ευνοϊκό διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού, βρέθηκε εντός στόχων για το προηγούμενο οικονομικό έτος, λόγω της μείωσης των δημόσιων επενδύσεων και της αύξησης των δημοσίων εσόδων. Τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να δεχθούν πίεση, εάν συνεχιστεί η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και ακολουθηθεί λιγότερο περιοριστική πολιτική για την αναχαίτιση των επιπτώσεων της επικείμενης Εξόδου.
Όσον αφορά στις οικονομικές πτυχές της Εξόδου, πέραν του οριζόντιου θέματος της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη βρετανική οικονομία είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η δημιουργική βιομηχανία και οι μεταποιητικοί τομείς της αεροδιαστημικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και της φαρμακοβιομηχανίας.
 
 Η δομή της οικονομίας
 
Η οικονομία του ΗΒ υπέστη μετάλλαξη από μια ισχυρή βιομηχανική χώρα μέχρι τη δεκαετία του 1970 σε μια ανοικτή οικονομία υπηρεσιών, με αιχμή του δόρατος τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που συντηρούν ένα ολόκληρο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών. Το μοντέλο αυτό τίθεται εν κινδύνω από την απόφαση για Έξοδο, καθώς θέτει εν αμφιβόλω τη διατήρηση της θέσης του Λονδίνου ως κυριότερου χρηματοοικονομικού κέντρου της Ευρώπης και την ελκυστικότητά του ως προορισμού για κεφάλαια και ανθρώπους.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ