Χρήσιμες Πληροφορίες για την Αγορά της  Ρουμανίας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Αγορά της Ρουμανίας

Ενημερωθείτε από τον επικαιροποιημένο πρακτικό οδηγό με χρήσιμες πληροφορίες για τη Ρουμανία, ο οποίος περιέχει μεταξύ άλλων πρακτικές πληροφορίες για Υπουργεία, Επιμελητήρια, φορείς, τράπεζες, δικηγορικά, λογιστικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, εταιρείες συμβούλων, τελωνεία, εκτελωνιστές, εταιρείες πρόσληψης προσωπικού, διερμηνείς κ.λ.π εδώ