Πορτογαλία: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων

Πορτογαλία: Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
 

Προϋπολογισμός 2018. Ψηφίστηκε στις 27 Νοεμβρίου ο κρατικός προϋπολογισμός ο οποίος προβλέπει: i) αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2%, ii) μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 8,6%, iii) μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 1% του ΑΕΠ και iv) μείωση του δημόσιου χρέους στο 123,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών ο προϋπολογισμός ενισχύει τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, όπως οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Οι δημόσιες επενδύσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των μεταφορών, των υποδομών και της τεχνολογικής καινοτομίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού είναι η αύξηση των δαπανών άσκησης κοινωνικής πολιτικής καθώς και οι αυξήσεις μισθών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα που είχαν παγώσει τα τελευταία έτη λόγω των μνημονικών υποχρεώσεων της χώρας. Προβλέπει επίσης αύξηση δαπανών σε μια σειρά τομείς στρατηγικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια της οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισμού συγκεκριμένων παραγωγικών Υπουργείων. Τέλος συμβάλει στη μείωση της άμεσης φορολογίας ειδικά στα χαμηλότερα εισοδήματα αλλά ταυτόχρονα επιβάλει αύξηση έμμεσης φορολογίας σε μια σειρά καταναλωτικά αγαθά. Εν κατακλείδι, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Mario Centeno επεσήμανε ότι η πορτογαλική οικονομία είναι σε φάση ανάπτυξης και συγκλίνει προς τις άλλες ευρωπαϊκές. Τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με τη μείωση του ελλείμματος θα επιτρέψει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, δε λείπει και η κριτική από πλευράς οικονομικών παραγόντων για τη φορολογική επιβάρυνση αρκετών καταναλωτικών αγαθών παρά τη μείωση της άμεσης φορολογίας προς τους πολίτες για τα εισοδήματα του 2018.

 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ