Αιγυπτιακή αγoρά τροφίμων

Αιγυπτιακή αγoρά τροφίμων

Ο αιγυπτιακός πληθυσμός αυξάνεται με εξαιρετικά ταχείς ρυθμούς μεγάλο δε τμήμα του αποτελείται από νέους. Κατά συνέπεια, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για προϊόντα τροφίμων, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά τα προσεχή χρόνια. Σύμφωνα, μάλιστα, με εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών, το πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που υλοποιείται από την αιγυπτιακή κυβέρνηση, εφ’ όσον συνεχίσει να υλοποιείται με συνέπεια, θα επιφέρει ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς της οικονομίας, που με την σειρά τους αναμένεται να αυξήσουν την αγοραστική δύναμη. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν ανοίξει εκατοντάδες νέα καταστήματα, προσδοκώντας να επωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση. Ωστόσο, παρά την μεγέθυνση του κλάδου σούπερ μάρκετ, η αιγυπτιακή λιανεμπορική αγορά τροφίμων εξακολουθεί να κυριαρχείται από τα μικρότερα, παραδοσιακού τύπου καταστήματα.
 
Η χώρα δεν είναι αυτάρκης σε τρόφιμα και συνεπώς υποχρεώνεται να εισάγει τις αναγκαίες συμπληρωματικές ποσότητες από το εξωτερικό. Κύριες προμηθεύτριες χώρες της αιγυπτιακής αγοράς τροφίμων είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι χώρες του Κόλπου (κυρίως Σ. Αραβία και ΗΑΕ), καθώς και οι ΗΠΑ. Σημειώνεται ότι τα προϊόντα προέλευσης Ε.Ε. και Κόλπου δεν υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή τους στην Αίγυπτο, γεγονός που τους παρέχει σχετικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με προϊόντα του υπόλοιπου διεθνούς ανταγωνισμού.
 
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ