Αλβανική αγορά

Αλβανική αγορά

Μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού προγράμματος του ΔΝΤ στην Αλβανία, τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο Συμφωνίας Διευρυμένου Πιστωτικού Μηχανισμού (Extended Fund Facility - EFF), πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη τακτική επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου του ΔΝΤ (3.10.2017).
Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα στόχευε στην στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τον έλεγχο του δημόσιου χρέους, με την ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του τομέα της ενέργειας και του επιχειρηματικού κλίματος.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η οικονομία της Αλβανίας θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορείας, λόγω της αύξησης της εγχώριας ζήτησης, τις μεγάλες άμεσες ξένες επενδύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, τον αυξανόμενο τουρισμό, τις εξαγωγές και την ανάκαμψη των βασικών εμπορικών εταίρων της ΕΕ. 

Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 3,9% το 2017, λόγω της ταχείας ανάπτυξης στους τομείς τουρισμού και κατασκευών, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της ξηρασίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ανάκαμψη της απασχόλησης εξακολουθεί, με σταδιακή μείωση της ανεργίας. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να διευρυνθεί ελαφρά το 2017, φθάνοντας στο 8,0% του ΑΕΠ, καθώς αυξάνονται οι εισαγωγές ενέργειας, λόγω της ξηρασίας. Ο πληθωρισμός, σε ετήσια βάση, αναμένεται να κινηθεί ανοδικά, λόγω των εισαγωγών και της αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης και να ανέλθει, το 2017, σε 2% περίπου.

Το 2018, η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί στο 3,7%, καθώς οι επενδύσεις από μεγάλα ενεργειακά έργα θα έχουν πτωτική πορεία. Στη συνέχεια πάντως, εκτιμάται ότι οι μεταρρυθμίσεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ και η ανάκαμψη των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ, θα ωθήσουν ανοδικά την πορεία της οικονομίας και μεσοπρόθεσμα ο ρυθμός ανάπτυξης θα κινηθεί στο 4%.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ