Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική εταιρεία

Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από γερμανική εταιρεία

Έγγραφο του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών αναφορικά με κρούσματα παραπλάνησης ελληνικών επιχειρήσεων από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην γερμανική αγορά, το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου με ενημέρωση του επισημαίνει ότι έχει γίνει επανειλημμένως αποδέκτης καταγγελιών ελληνικών εταιρειών, οι οποίες έχουν πέσει θύματα παραπλάνησης της εταιρείας DAD – Deutscher Adressdienst GmbH (με έδρα το Αμβούργο).

Η συγκεκριμένη εταιρεία διαφημίζοντας την προσφορά υποτιθέμενης υπηρεσίας που αφορά σε καταχώρηση (συμπλήρωση ή διόρθωση) των εκάστοτε εταιρικών στοιχείων σε ένα παραπλανητικό «Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Αριθμό» (“European Business Number”), μετέρχεται αθέμιτων πρακτικών, όπως η αναγραφή των όρων της «διαφημιστικής καταχώρηςη» με μικρότερους χαρακτήρες εντός μιας μεγαλύτερης παραγράφου. Η συμπλήρωση των στοιχείων και η αποστολή του υπογεγραμμένου εντύπου εκ μέρους των εταιρειών, εκλαμβάνεται από την εταιρεία DAD αυτομάτως ως δεσμευτικό «συμβόλαιο» διάρκειας τριών (3) ετών, με την χρέωση των «διαφημιστικών υπηρεσιών» να ανέρχεται σε 771€ ετησίως, την εξόφληση των οποίων απαιτεί με αλλεπάλληλες αποστολές τιμολογίων, αρνούμενη ταυτοχρόνως την μονομερή ακύρωση του «συμβολαίου» εκ μέρους των εταιρειών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, η «βασική εγγραφή» (διόρθωση/συμπλήρωση στοιχείων) στο European Business Number, προσφέρεται χωρίς χρέωση (http://www.e-b-n.eu/entry.php). Ωστόσο, η ενυπόγραφη αποστολή του σχετικού εντύπου εκλαμβάνεται από την DAD ως αποδοχή συμβατικής υποχρέωσης της εκάστοτε ελληνικής εταιρείας, να καταβάλει ετησίως το ως άνω χρηματικό ποσό για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών τριετούς διάρκειας.

Προτρέπονται οι επισπεύδουσες εταιρείες να μην υπογράφουν τα σχετικά παραπλανητικά έντυπα και, σε περίπτωση που έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή, να αγνοούν τα σχετικά τιμολόγια.

Από το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου εφιστάται, τέλος, η προσοχή σε περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών, ήτοι με παραπλανητική προσφορά καταχώρησης σε «Ευρωπαϊκούς Εταιρικούς Καταλόγους», τις οποίες μετέρχονται εταιρείες δραστηριοποιούμενες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. η “EU Business Register” με έδρα το Zeist (Κάτων Χώρες).

Δείτε το επίσημο δελτίο  από το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου εδώ