Η αγορά τροφίμων στη Ρουμανία

Η αγορά τροφίμων στη Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει έκταση 238.391 τ. χλμ (9η σε μέγεθος μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ) και πληθυσμό περίπου 20,1 εκ. κατοίκους βάσει της απογραφής του 2011. Είναι χώρα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης από την 01.01.2007, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης. Ως προς το ποσοστό της καλλιεργήσιμης γης που διαθέτει (39,5% της συνολικής της έκτασης), κατατάσσεται στην πέμπτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, μετά την Ισπανία, την Γαλλία, την Γερμανία και την Πολωνία.

Ωστόσο, η Ρουμανία είναι μία από τις χώρες με την λιγότερο αποτελεσματική χρήση της καλλιεργήσιμης γης, κυρίως λόγω του μεγάλου κατακερματισμού της γαιοκτησίας, της χαμηλής εκπαίδευσης των απασχολούμενων στον συγκεκριμένο τομέα και του χαμηλού επιπέδου του χρησιμοποιούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού. Κατέχει μακρά γεωργική παράδοση. Ο τομέας της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, αποτελεί τομέα ιδιαίτερης σημασίας για τη ρουμανική οικονομία, καθώς συμβάλλει κατά περίπου 5% στο ΑΕΠ της χώρας, την στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται στο 1,7%. Συγκεκριμένα, το 2016 η συνδρομή του εν λόγω τομέα ανήλθε σε 3,9% έναντι ποσοστού 4,2% το 2015, 4,7% το 2014 και5,4% το 2013.

Κατά την περίοδο 2014 – 2020, η γεωργία και ο κλάδος τροφίμων της Ρουμανίας αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 17 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά ταμεία, με στόχο τις επενδύσεις στον τομέα παραγωγής. Από τις συνολικές εξαγωγές της Ρουμανίας το 2016, 4,8 δισ. ευρώ, ήτοι 8,4% του συνόλου, αφορούν σε εξαγωγές τροφίμων, ενώ οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,7%, φθάνοντας τα 5,8 δισ. ευρώ. Περίπου το 74% των εισαγωγών τροφίμων της χώρας προέρχεται από κράτη- μέλη της ΕΕ και αφορά κυρίως σε προϊόντα κρέατος, εσπεριδοειδή και λοιπά φρούτα, προϊόντα αρτοποιΐας, ενώ το 55% περίπου των αντίστοιχων ρουμανικών εξαγωγών κατευθύνεται προς κράτη μέλη της ΕΕ καιαφορά κυρίως σε δημητριακά, ηλιέλαιο και κονσέρβες. Η παραγωγή τροφίμων της Ρουμανίας αυξήθηκε το 2016 κατά 2,7%, σε σχέση με το 2015, ενώ οι πωλήσεις τροφίμων κατέγραψαν αύξηση 15,2%.

Η Ελλάδα εξάγει αρκετά τρόφιμα στη Ρουμανία, όπως εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, μπισκότα, χυμούς, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας,γαλακτοκομικά, κ.λ.π., ενώ οι εξαγωγές μας αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, λόγω ποικίλων επιβοηθητικών παραγόντων, ήτοι αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο οποίος από 1.6.2015 μειώθηκε από 24% σε 9%.Η Ρουμανία αποτελεί την πλέον ελκυστική αγορά της Νοτιοανατολικής και της ΚεντρικήςΕυρώπης για τα ελληνικά τρόφιμα λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας με την Ελλάδα και του μεγέθους της αγοράς της.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ