Τον χάρτη των εξαγωγών παρουσιάζει ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Τον χάρτη των εξαγωγών παρουσιάζει ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης

Κύριε Καλαμπόκη, ευχαριστούμε που
αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας γι’ αυ-
τή τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλη-
ση. Με τιμά ιδιαίτερα. Θα ήθελα να πούμε
ορισμένα πράγματα για το εξαγωγικό εμπό-
ριο, που είναι αυτή τη στιγμή πολύ δυνατό.
Ευτυχώς το 2017 εξαγωγικά έκλεισε καλά για
το σύνολο της χώρας.
Στην ουσία εξαγωγές και τουρισμός είναι
αυτά που προσδίδουν μια προστιθέμενη
αξία. Συμφωνείτε;
Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Άλλωστε τα
εκατομμύρια των επισκεπτών που έρχονται
στην Ελλάδα αγοράζουν όχι μόνο τις υπηρε-
σίες αλλά και προϊόντα και κυρίως τρόφιμα.
Γυρίζοντας στην πατρίδα τους μιλούν γι’ αυ-
τά εφόσον έχουν μείνει ευχαριστημένοι και
προσπαθούν να τα βρουν στην αγορά. Επο-
μένως οι ξένοι επισκέπτες είναι οι καλύτεροι
πρεσβευτές της Ελλάδας όσον αφορά τις
υπηρεσίες αλλά και τα προϊόντα της. Όταν
ένα ελληνικό προϊόν βρίσκεται σε ένα ράφι
σουπερμάρκετ του εξωτερικού και πάει στα
χέρια ενός ξένου καταναλωτή, αντιλαμβά-
νεστε ότι δίνει την εικόνα μιας χώρας που
παράγει, που υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις
δυσκολίες και επιλέγοντας το προϊόν αυτό ο
ξένος καταναλωτής τιμάει τη χώρα. Αυτός εί-
ναι ο αγώνας που δίνει ο Έλληνας εξαγωγέας
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, να διευρύνει
τα μερίδιά του, να πάει σε καινούργιες αγο-
ρές και να φέρει νέους καταναλωτές.
Το κομμάτι του τουρισμού είναι δεμένο
με το κομμάτι της παραγωγής κυρίως του
αγροδιατροφικού τομέα. Αυτός που δεν έχει
επισκεφθεί τη χώρα όταν πάρει ένα ελληνικό
προϊόν από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελ-
λάδας, από έναν καλό παραγωγό, αυτόματα
χτίζει τον δικό του μύθο για τη χώρα, για τον
πολιτισμό, για την ιστορία.
 

Συνέχεια της συνέντευξης πατήστε εδώ