Εκθεσιακές δράσεις σε όλον τον κόσμο με επιδότηση

Εκθεσιακές δράσεις σε όλον τον κόσμο με επιδότηση

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE μπορεί να  εξασφαλίσει τη συμμετοχή σας στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις σε όλον τον κόσμο με ολοκληρωμένη παρουσία και υποστήριξη από τα στελέχη μας  πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της έκθεσης. Η φιλοσοφία της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία των άψογων εκθεσιακών περιπτέρων της, αλλά στην πλήρη υποστήριξη των πελατών μας για το εξαγωγικό τους εγχείρημα. Παρέχουμε στους πελάτες μας  πληροφορίες για την αγορά, στατιστικά στοιχεία, χρήσιμες ενημερώσεις για την καθημερινή τους δράση και οτιδήποτε άλλο βοηθά την εξαγωγική τους προσπάθεια. 

Η ανακοίνωση της δράσης «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξη σας δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διεθνείς  εκθέσεις σε όλο τον κόσμο με επιδότηση. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις. Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

Έναρξη υποβολών αιτήσεων από τις 08/01/18 με την πρόσκληση να μένει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την ημερομηνία έναρξης υποβολών. Σημειώνουμε ότι για τη συγκεκριμένη δράση, οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, οι οποίες, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VI οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
  • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα
  • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Η ομάδα μας μπορεί να σας εξασφαλίσει τη συμμετοχή σας στα μεγαλύτερα διεθνή εκθεσιακά γεγονότα σε όλον τον κόσμο, με ολοκληρωμένη παρουσία και υποστήριξη από τα στελέχη μας  πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της έκθεσης.

Μπορείτε να μελετήσετε το εκθεσιακό μας πρόγραμμα για το 2018 και 2019

Ζητήστε μας προσφορά για την υποβολή της αίτησής σας.