ΙΝ HOUSE EXPORTS

ΙΝ HOUSE EXPORTS

Η μεθοδολογία μας:

• Ανάληψη οργάνωσης του τμήματος εξαγωγών της εταιρίας σας στην έδρα σας
• Ανάληψη έργου ως Export Manager και αναδιοργάνωση του τμήματος εξαγωγών
• Αναδιοργάνωση αγορών στόχων
• Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών τμήματος εξαγωγών
• Καθοδήγηση στελεχών εξαγωγών για ενδεδειγμένη ανάπτυξη
• Μελέτη ανταγωνισμού
• Αναδιοργάνωση εργαλείων Marketing
• Αναδιοργάνωση εύρεσης πελατών- αντιπροσώπων σε ξένες αγορές και δημιουργία βάσης δεδομένων
• Αξιολόγηση συμφωνιών με υπάρχοντες πελάτες
• Οργάνωση επικοινωνίας και διερεύνησης με δυνητικού πελάτες
• Οργάνωση διαχείρισης πελατών και αξιολόγηση αυτών
• Οργάνωση προετοιμασίας έκθεσης εξωτερικού και διαχείριση πελατών για επίσκεψη σε εκθεσιακό σας περίπτερο

Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών και εργασιών των εξαγωγών της επιχείρησής σας γίνεται με ομάδα εξωτερικών συνεργατών μας. Η λίστα των υπηρεσιών μας βασίζεται στην μεγάλη και πολύχρονη πείρα μας σε θέματα εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί κάθε υπηρεσία απαραίτητη για την σωστή λειτουργία των εξαγωγών της επιχείρησής σας.