ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Οργάνωση B2B συναντήσεων

Νέες υπηρεσίες ενίσχυσης προώθησης των προϊόντων σας στο εξωτερικό προσφέρονται από την GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων B2B. Η ομάδα της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE στα πλαίσια της ενίσχυσης εναλλακτικής προώθησης των προϊόντων σας στο εξωτερικό συνεργάζεται με τις μεγάλες εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων Β2Β συναντήσεων με σκοπό:
• να βοηθήσει τους εξαγωγείς να αναζητήσουν κατάλληλους και αξιόπιστους ξένους εταίρους αγοραστές
• να επεκτείνει την επιχείρησή τους σε ολόκληρο τον κόσμο
• να βοηθήσει τους αγοραστές και τους παραγωγούς να βελτιώσουν τις εμπορικές τους σχέσεις και να ενδυναμώσουν τις μεταξύ τους συναλλαγές
• να μειώσουν τα έξοδά τους
• να τους οδηγήσει στην παγκόσμια αγορά πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

2. Οργάνωση εξαγωγικών επιχειρήσεων & στήσιμο νέων

3. Προετοιμασία εξαγωγέων για δράσεις στο εξωτερικό

4. Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις

5. Οργάνωση και διαδικασίες εξαγωγικού μάρκετινγκ με εξωτερικούς συνεργάτες μας

6. Δημιουργία ανταγωνιστικής εικόνας και ταυτότητας προϊόντων (εταιρική ταυτότητα, συσκευασία, branding κ.α.) με εξωτερικούς συνεργάτες μας